اسباب‌بازی‌ها

«« بازگشت به فهرست اسباب‌بازی‌ها

کارت چین

هامپوئیل

هامپوئيل غاري است مرموز در مراغه با قدمتي چند ميليون ساله پر از مسيرهاي پر پيچ و خم و طولانی. عده‌اي معتقدند اين همان غار اسطوره‌اي شاهنامه است که قصر آهنين و زيرزميني افراسياب بوده، به همين دليل به اين غار «هنگ افراسياب» نيز گفته مي‌شود. تا کنون هيچ کس نتوانسته تمام نقاط اين غار را کشف کند. قرار است در اين بازي شما غار نورداني باشيد که نقشه کاملي را از مسيرها و دالان‌هاي کشف نشده هامپوئيل مي‌سازيد.

You are leaving the Spin Master Web site and will be entering another Web site, which will have different terms of use and privacy policies. KIDS, please check with an adult before you visit other Web sites and remember to not share any personal information about yourself – including your full name, address and phone number – without your parent or guardian's permission.


CANCEL CONTINUE