کاشی چین

یک بازی از دل معماری سنتی ایران با نقش و نگارهای اصیل تاریخی که سرگرمی مناسبی برای همه اعضای خانواده است. ایده کاشی چین از کاشی کاری، یکی از هنرهای اصیل معماری سنتی ایرانی-اسلامی گرفته شد تا هم بساط سرگرمی اوقات فراغت‌مان باشد و هم نقشی از میراث فرهنگی ماندگار ایران. کاشی چین تلاقی هنر و سرگرمی در بازی ایرانی است تا هویت و هنر اصیل و تاریخی سرزمین‌مان را همراه زندگی امروزی‌مان کرده و نقش کوچکی در ترویج آن داشته باشد.
در این بازی شما کاشی کارانی هستید که در یک رقابت دوستانه و با رعایت اصول کاشی کاری، دیواری از نقش و نگارها می‌سازید. کاشی‌ها را با دقت و مهارت کنار هم بگذارید تا تمام الگوهای هر کاشی، کاشی دیگر را کامل سازد. هربازیکنی که نقشی را کامل کند، نشانگر آن نقش را برداشته و به عنوان امتیاز تا پایان بازی پیش خود نگاه می‌دارد. برنده بازی کاشی کاری است که بیش از دیگر کاشی کاران نقش‌ها را کامل کرده باشد و امتیاز بیشتری کسب کرده باشد.

هامپوئیل

هامپوئيل غاري است مرموز در مراغه با قدمتي چند ميليون ساله پر از مسيرهاي پر پيچ و خم و طولانی. عده‌اي معتقدند اين همان غار اسطوره‌اي شاهنامه است که قصر آهنين و زيرزميني افراسياب بوده، به همين دليل به اين غار «هنگ افراسياب» نيز گفته مي‌شود. تا کنون هيچ کس نتوانسته تمام نقاط اين غار را کشف کند. قرار است در اين بازي شما غار نورداني باشيد که نقشه کاملي را از مسيرها و دالان‌هاي کشف نشده هامپوئيل مي‌سازيد.